. Ndi …

They may forget Ur Good deeds, Just do Good…

Tasawuf Jawa

leave a comment »

Mumpung padhang rembulane, mumpung jembar kalangane“.

– Mangkono janma utama, tuman-tumanen ing sepi, ing saben rikala mangsa, masah, amemasuh

budi, laire anetepi, ing rih kasatriyanipun, susila anoraga, wignya met tyasing sesami, yeku aran wong barek berag agama. Demikianlah manusia utama, gemar dalam kesepian, pada waktu tertentu, mempertajam dan membersihkan jiwa, caranya berpegang teguh pada sifat satria, sopan santun, rendah hati, pintar memikat hati orang, itulah yang disebut menghayati agama.

– Singiran tombo ati :
1. maca Qur’an angen-angen sak maknane
2. kaping pindo shalat wengi lakonana
3. kaping telu wongkang shaleh kumpulana
4. kaping papat dzikir wengi ingkang suwe
5. kaping lima kudu luwe ing wetenge, salah sawijine sapa bisa ngalakoni, mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi.

Sri sultan Paku Buwana IV (1788-1820) :
– Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong, sira uga satriya arane, kudu anteng jatmika ing budi, ruruh sarwa wasis, samubarangipun.
“Maka ingat-ingatlah anak-anakku, pada petuahku ini, karena kamu juga bergelar satria, haruslah berbudi tenang tanpa resah, bertindak sabar tetapi penuh kecerdasan, di dalam segala-galanya”.

Advertisements

Written by ndi

June 7, 2008 at 7:43 pm

Posted in Religi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: